YOGA KIDS

YOGA KIDS són les sessions de yoga en anglès pensades pels infants a partir de 6 anys . L'objectiu  d'aquestes sessions és aportar beneficis al seu cos i la seva ment d'una manera divertida i en un entorn positiu que farà créixer i reforçar la seva autoestima i confiança. Proporcionant eines  per a ser persones felices i viure en armonia amb elles mateixes. 

DIJOUS 17'15h a 18'15h 

PREUS

40€ /mes 

yoga kids nuewletters.png